Producte de Fraccions

La Maria ha de plantar tres vuitenes parts del seu jardí amb flors, d'aquesta zona, quatre novenes parts ja les ha plantat amb margarides. Quina fracció del jardí ocupen les margarides?
Procediment de treball amb l'ajuda de l'aplicació GeoGebra:
  • Movent els punts lliscants representem les dos fraccions en cada un dels gràfics.
  • Movem el punt blau i posem un gràfic a sobre de l'altre. Com que la fracció d'una altra fracció és el producte de les dues fraccions, la zona de color lila és el resultat del problema.
  • Podem variar les fraccions i resoldre múltiples productes de fraccions.
  • Com que el producte de fraccions permet moltes vegades la reducció del resultat final, amb la màquina que hi ha a continuació podem calcular el màxim comú divisor del numerador i del denominador, o comprovar si ho hem fet bé. Després simplifiquem la fracció dividint numerador i denominador pel m.c.d.