Google Classroom
GeoGebraGeoGebraKlasse

Mindste kvadraters metode

Kvadratsum - Samlede areal af firkanterne

Metoden i forrige afsnit har forskellige problemstillinger. Et af problemerne er bl.a. at forskellige personer kan have forskellige meninger om hvad der er ”bedste rette linje”. Der findes flere gode metoder man kan lægge linjen, blandt de mest udbredte er at; Den samlede kvadrerede afvigelse fra punkterne til linjen skal være mindst mulig. Denne metode kaldes for ”mindste kvadraters metode”. Afvigelsen af punkterne til linjen: Den lodrette afstand fra punktet til linjen. Kvadratet på afvigelsen af punkterne til linjen. Kvadratet på afvigelsen illustreres som arealet af kvadratet med afvigelsen som sidelængde. Samlede kvadrerede afvigelse af punkterne til linjen (Kvadratsummen): Illustreres som ”samlede areal af kasserne”.

Illustration af Afvigelse og Kvadratet på afvigelse. Du kan flytte på linjen og se hvad der sker.