Trigonometriske funktionsværdier og enhedscirklen

Enhedssvektor som stedvektor

Lad en enhedsvektor antage vilkårlige retninger som stedvektor og betegn pilpunktet R. Bemærk, at R vil ligge på enhedscirklens periferi, uanset retning af enhedsvektoren. Cirkelbuens længde på enhedscirklen er en mulig værdi for de trigonometriske funktioner, hvis funktionsværdi vil være:
  • For cos: Førstekoordinaten for R.
  • For cos: Andenkoordinaten for R.
  • For tan: Længen af den lodrette katete i en retvinklet trekant, hvis vandrette katete går fra origo til (0,1), og på hvis hypotenuse, R ligger.