Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Els punts centrals perduts

A continuació us proposem un exercici de representació gràfica d'una situació donada. El següent exercici s'ha de comprovar gràficament, amb el GeoGebra i analíticament, usant les coordenades de punts generals pels vèrtexs.