Google Classroom - Interaktiva lektioner
GeoGebraGeoGebra Classroom - Interaktiva lektioner

Förhållande omkrets och area för rektangel

Författare/skapare:
Ulrihca Malmberg
Område(n):
Area, Omkrets, Rektangel
Ange omkretsen du önskar arbeta med (mellan 10 och 200) Justera sedan längden på ena sidan i rektangeln. VILKA SIDLÄNGDER GER DEN STÖRSTA AREAN?
Pröva med att variera omkretsen och följ instruktionen ovan. HITTAR DU ETT SAMBAND MELLAN DE OLIKA FÖRSÖKEN?