Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Třída

Grafické řešení kvadratických rovnic

Pokyny k apletu

Pomocí posuvníků lze editovat levou (modrou) i pravou (červenou) stranu rovnice. Obě mohou mít nejvýše podobu kvadratického trojčlenu. Nastavte posuvníky tak, aby byly graficky řešeny následující rovnice: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) Nastavte posuvníky a doplňte rovnice tak, aby měly vždy zadané kořeny: 10) ; _______ 11) ; __________ 12) ; _______