Google Клас
GeoGebraGeoGebra Клас

Аксіома конгруентності 3

Аксіома 3

Нехай АВ та ВС  — два відрізки прямої , які не мають спільних внутрішніх точок, А’B’ и B’C’ — два відрізки тієї ж прямої чи іншої прямої ', які також не мають спільних внутрішніх точок. Тоді якщо відрізок АВ конгруентний відрізку А’B’, а відрізок ВС конгруентний відрізку B’C’, то відрізок АС конгруентний відрізку А’C’.