Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Razred

Nagib pravca

Graf afine funkcije je pravac. Uputa: U apletu možete pomicati točku , mijenjati vrijednost prirasta varijable i možete mijenjati jednadžbu grafa funkcije klizačima k i l.

Zadatak

Odredite prirast funkcije

  1. u točki
  2. u točki
  3. u općenito odabranoj točki .
Napomena: svoja rješenja možete provjeriti u apletu! Primjer rješenja 1.

.

Odaberite točan odgovor

Prirast funkcije ovisi:

Uključite sve točne odgovore
  • A
  • B
  • C
Provjeri moje odgovore (3)

Zaključak

U svakoj točki je za isti jednak prirast funkcije. Zato je omjer prirasta stalan i jednak koeficijentu smjera k pravca:

.

Koeficijent smjera određuje nagib pravca. Dakle, graf afine funkcije ima u svakoj točki jednak nagib.