Symetralna odcinka

Czym jest symetralna?

Symetralna odcinka to prosta prostopadła do danego odcinka, która przechodzi przez jego środek. Symetralna jest zbiorem punktów równo oddalonych od obu końców odcinka.

Konstrukcja symetralnej

Protokół konstrukcji

Co będzie potrzebne: odcinek AB Konstrukcja:
  1. Kreślimy dwa okręgi o promieniu AB. Jeden o środku w punkcie A, a drugi o środku w punkcie B.
  2. Zaznaczamy punkty przecięcia się okręgów.
  3. Kreślimy prostą przechodzącą przez punkty przecięcia się okręgów. Ta prosta to symetralna odcinka AB.