Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Suma de Fraccions amb el mateix denominador

La Maria ha plantat tres setenes parts del seu jardí amb margarides, el seu amic Llorens ha plantat una setena part amb roses. Quina fracció del jardí han plantat entre tots dos?
Procediment de treball amb l'ajuda de l'aplicació GeoGebra: Movent els punts lliscants representem les dos fraccions en cada un dels gràfics, solament ens cal marcar un denominador, ens serveix per a les dues fraccions. Movem el punt blau i posem un gràfic a sobre de l'altre. La zona que resta acolorida és el resultat del problema, si hi ha una zona acolorida de color lila s'ha de sumar dues vegades, en aquest cas la fracció serà més gran que la unitat. Podem variar les fraccions i resoldre múltiples sumes de fraccions, cal recordar que s'hi ha una zona de color lila cal sumar-la dues vegades.