Obecné (projektivní) transformace

Autor:
voza
Projektivní, afinní, podobné a shodné transformace jsou určeny obrazy několika bodů...
Projektivní transformace je určena obrazem 4 bodů (A, B, C, D), afinní transformace je určena obrazem 3 bodů (A, B, C), ... Přepínač z zužuje výběr (0 projektivní, 1 afinní, 2 podobné, 3 shodné). Přepínač o mění orientaci (pokud z=2 nebo 3). Přepínač q zobrazuje volný bod L a jeho obraz L' (pro q>0), příp. bod K na kružnici a jeho obraz K' (pro q>1). Přepínač u zobrazuje obraz a vzor nevlastní přímky (pokud z=0). (C) Nástroj PerspectiveMatrix převzat z http://www.geogebratube.org/material/show/id/2178