Podélný profil

Terén v okolí Petrových kamenů je zadán vrstevnicemi s 10 m rozestupem. Měřítko (vlevo dole) je dáno úsečkou d, jež odpovídá délce 100 m. Sestrojte převýšený profil podél vleku Figura_B.
Postup konstrukce: 1. Na vleku vyznačíme body se známou kótou. 2. Promítací rovinu můžeme sklopin přímo do mapy, nebo přeneseme vzdáleností půdorysů bodů na vhodné místo. My jsme zvolili vodorovnou přímku jako sklopenou hlavní přímku ve výšce 1320 m.n.m. 3. Sklopené promítací paprsky jsou kolmice ke sklopené hlavní přímce. Na ně nanášíme výšky přepočítané v daném měřítku a násobené zvoleným převýšením.