Zeleni zadatak

Određena količina zraka zatvorena je u volumen koji se ne mijenja. Popunite tablicu i nacrtajte graf.
p/bar1.53612
T/K900

Zeleni zadatak

1.

Ako je p = 1.5 bar, onda je T:

Uključite sve točne odgovore
  • A
  • B
  • C
Provjeri moje odgovore (3)

2.

Ako je p = 6 bar, onda je T:

Uključite sve točne odgovore
  • A
  • B
  • C
Provjeri moje odgovore (3)

3.

Ako je p = 9 bar, onda je T:

Uključite sve točne odgovore
  • A
  • B
  • C
Provjeri moje odgovore (3)