Repræsentationsformer

Under overfladen

Du skal kunne skifte mellem forskellige måder at vise en funktion. Jeg kalder det at bygge bro. God formidling er brobygning, og skal du bruge dine matematiske færdigheder, skal de ofte i spil i en eller anden form for kommunikation: Med matematikere, ingeniører, forskere, eller med projektejere eller andre fagligt udenforstående. Den personlige erfaring, som mange matematikere deler, er at vi får en dybere forståelse af en problemstilling, hvis vi kan opstille en matematisk beskrivelse alene ved hjælp af en repræsentationsform, og derefter flytte beskrivelsen over i en anden repræsentationsform. Det kan fx være, at man tegner en hurtig skitse af en graf for indkomstudviklingen af medianborgeren i Guldborgsund Kommune, og drøfter med kommunaldirektøren hvad fremtidsperpektiverne er, måske om 4 år, når næste valg kommer. Efter at have pudset lidt på grafens udseende, har I måske fundet nogle punkter, som i hvert fald er sikre, for der har I data. Nu kan du så med dine kompetencer lave grafen om til en konkret regneforskrift, og dermed komme med et bud på, hvor meget "medianborgeren" årligt vil tjene når vi kommer til næste valg.