A Torricelli-féle kísérlet

Ez a kísérlet mutatott rá a légnyomás hatására és nagyságára. A normál légnyomás kb. 100000Pa, ami azt jelenti, hogy 760mm magas higanyoszlopnak akkora a hidrosztatikai nyomása a Földön, mint a Föld felszínénél tapasztalható légnyomás. A kísérletben a beállított légnyomás és a csőben kiemelkedő higanyrétegnek köszönhető hidrosztatikai nyomás van egymással egyensúlyban.
A kísérlet egy higannyal teljesen megtöltött, a higanyban elmerülő üvegcsővel kezdődik. Alacsonyabb külső légnyomás esetén alacsonyabban van az a szint, ameddig a kiemelkedő higanyréteg elér.