Lineær funktion

Forfatter
naja2112
I skal undersøge hvilken betydning a og b har for en lineær funktions graf. Mål: I skal efterfølgende kunne forklare hinanden hvad a betyder for grafen og hvad b betyder for grafen. I skal prøve at få den røde linje til at ligge på den grønne. I flytter den ved at ændre på a og b. Træk prikken på stregen. Tryk på "Ny funktion" og prøv igen indtil I er helt sikre på a og b's betydning.
Besvar følgende opgaver: 1) Hvad betyder a for linjen? 2) Hvad betyder b for linjen? 3) Forklar hvad der sker med forskriften for funktionen når I ændrer på a og b