Odczytywanie wartości funkcji i argumentu

W trybie odczytywania wartości funkcji przesuwamy punkt X i odczytujemy wartość y, można sprawdzić czy dobrze odczytaliśmy, zaznaczając pole Pokaż y. Można włączyć linie pomocnicze aby ułatwić sobie zadanie. W trybie odczytywania wartości argumentu przesuwamy punkt Y i odczytujemy wartości, dla których funkcja ma wartość Y, można sprawdzić poprawność odczytu zaznaczając pole Pokaż x. Jeśli istnieje kilka argumentów, dla których funkcja przyjmuje wartość Y to można je sprawdzić suwakiem. Można zadanie sobie ułatwić włączając Pokaż linię poziomą. W białym polu można wpisać inną funkcję. Funkcje mogą być tylko wielomianowe.