Lom i odbijanje svjetlosti (Refraction and Reflection)

Autor:
nedeljko
Pomoću crvenog klizača možete mijenjati indeks loma sredstva iz kojega svjetlost upada, a pomoću plavog indeks loma sredstva u koje svjetlost upada. Pomoću crveno označene točke na upadnoj zraci možete mijenjati kut upadanja svjetlosti. Za fino podešavanje klizaća i točke koristite kurzorske tipke na tipkovnici, kombinaciju Shift + kurzorska tipka, Ctrl + kurzorska tipka i tipke + i -.
  1. Zraka monokromatske svjetlosti dolazi iz zraka u staklo. Kut upada je 42, a kut loma 26 stupnjeva.. Koristeći se apletom, odredite indeks loma stakla.
  2. Koliki je granični kut za totalnu refleksiju ako svjetlost upada iz vode u zrak? Indeks loma vode je 1.33.