Instellingen van een groep

De instellingen van een Groep

Het beheer van een Groep is georganizeerd in vier tabs: BerichtenLedenBestanden, en Feedback / Opdrachten, waarin alle informatie en inhoud gedeeld wordt door de Groepsleden.

Tab Berichten

Tab Berichten
De tab Berichten is de hoofdpagina van een Groep en dient als communicatieplatform voor de Groepsleden. Afhankelijk van de gebruikersrechten ingesteld door de 'Owner' (eigenaar) van de Groep...
 • gebruikers kunnen nieuwe berichten creëren.
 • gebruikers kunnen bestaande berichten becommentariëren.
 • Bestanden kunnen gedeeld worden met alle leden van de Groep door ze in een bericht te verwerken.
 • Toelating tot wijzigen kan aangepast worden (d.w.z. wie mag een bestand wijzigen).
 • automatische feedback instelling kan geactiveerd worden voor bepaalde Opdrachten (d.w.z. multiple choice vragen en open vragen met een voorbeeldantwoord). Opmerking: Enkel Eigenaars van een Groep kunnen Opdrachten opstellen voor leden.

Tab Leden

Tab Leden
De tab Leden bevat een lijst van alle leden van de groep en hun status binnen de groep (Eigenaar, Lid). De Eigenaar van de groep kan in de tab Leden...
 • Nieuwe leden uitnodigen om lid te worden van de groep.
 • de Code van de groep aflezen om ze te delen met anderen, of om zo nodig een nieuwe code te genereren.
 • de status van groepsleden wijzigen en zo ook hun rechten binnen de groep aanpassen.

Tab Materiaal

Tab Materiaal
In de tab Materiaal vind je een lijst van alle bestanden die gedeeld worden in de Groep. Afhankelijk van de gebruikersrechten ingesteld door de 'Owner' (eigenaar) van een Groep...
 • kunnen bestanden toegevoegd worden aan de lijst met Voeg materiaal toe.
 • kunnen Leden gedeelde bestanden zien.
 • kunnen Leden gedeelde bestanden wijzigen, indien toegestaan door de gebruikersrechten.
 • kunnen gebruikersrechten aangepast worden (wie kan een bestand bewerken).
 • kunnen bestanden verwijderd worden uit de Groep, indien ze geen deel uitmaken van een post.

Tab Feedback (enkel eigenaars)

Tab Feedback (enkel eigenaars)
In de tab Feedback vind je informatie over alle Opdrachten van een Groep. De tab is enkel beschikbaar voor Eigenaars van een Groep. Deze kunnen...
 • de status controleren van de Opdrachten voor elk Lid
 • hun Opdrachten openen en verbeteren
 • feedback geven over de Opdrachten
Opmerking: In de tab Feedback kunnen de Opdrachten getoond worden in een...
 •  Rooster, met gedetailleerde informatie over de vorderingen van elk Lid. OF
 •  Lijst, die de vorderingen van de Leden voor elke Opdracht oplijst.
Zie Feedback geven voor meer informatie.