Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Razred

Linearne nejednadžbe

Prikažimo pravac u koordinatnom sustavu.
Pravac dijeli ravninu na dvije poluravnine - onu "iznad" pravca i onu "ispod" pravca. Pogledajmo koji uređeni parovi brojeva i zadovoljavaju nejednadžbe i . Nacrtamo li poluravnine u GeoGebri, vidimo da se u plavom području nalaze točke s koordinatama i koje zadovoljavaju prvu nejednadžbu, a u crvenom području točke s koordinatama i koje zadovoljavaju drugu nejednadžbu.