Voronoi diagram

Welk is het meest nabije blauwe punt t.o.v. P? Versleep P en zie hoe het meest nabije punt mee verandert. Een Voronoi diagram verdeelt het tekenvenser in cellen die voor elk blauw punt alle punten omvat die het dichtst bij dat blauwe punt liggen. Versleep P binnen een cel en zie hoe het meest nabije punt gelijk blijft. In GeoGebra bepaal je een Voronoi diagram met het commando Voronoi(<lijst met punten>).