P5. Triangles rectangles.

Autor:
Dolors
Image
Exercici 23. Dibuixa els triangles i calcula la longitud del costat desconegut.
Exercici 24. Dibuixa els segments i traça la projecció ortogonal sobre la recta r.
Exercici 25. Dibuixa el triangle. Calcula la seva altura i digues si els dos triangles són semblants.