Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Triangle Equilàter amb circumferència circumscrita

Triangle equilàter fet a partir de la intersecció de dues circumferències. Seguidament, s'ha fet la circumferència circumscrita.