havo B boek 2 hfst 6 opgave 70

Onderwerp:
Afgeleide
Bij het verslepen van P over de parabool verandert de oppervlakte van de blauwe driehoek OQP. De x-coordinaat van Q noemen we p In de grafiek rechts wordt weergegeven wat de oppervlakte is van driehoek OQP bij elke waarde van p. Je kunt dus goed zien dat de blauwe driehoek ergens een maximale oppervlakte heeft