Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

X(357) 1st Morley-Taylor-Marr center

1st Morley-Taylor-Marr center

P, triangle center X(357), the 2nd Morley center, also called the 1st Morley-Taylor-Marr center is constructed as follows:
  • Trisect the angles of the triangle ABC.
  • Define the intersections A', B', and C' of the angle trisectors.
  • The lines AA', BB', and CC' concur in P, the 2nd Morley center and Triangle center X(357).
The barycentric coordinates of this point depend on the angles of the triangle.

1ste punt van Morley-Taylor-Marr

P, driehoekscentrum X(357), het 2de punt van Morley, ook het 1ste punt van Morley-Taylor-Marr genoemd, construeer je als volgt:
  • Trisecteer de hoeken van driehoek ABC.
  • Definieer de onderlinge snijpunten A', B' en C' van de trisectrices.
  • De rechten AA', BB', and CC' snijden elkaar in P, driehoekscentrum X(357).
De barycentrische coördinaten van dit punt worden bepaald door de hoeken van de driehoek.