Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Ex: costat i angle - Resolució d'un triangle coneixent un angle agut i un costat - Trigonometria

Amb els següents documents de Geogebra, podràs treballar la resolució d'un triangle sabent un angle agut i un dels costats del triangle. Procura utilitzar sempre les dades inicials per resoldre qualsevol de les dades a buscar, així aconseguiràs més exactitud o utilitzar una dada errònia i arrossegar-la. Com es pot utilitzar: 1.- Inventeu els valors de l'angle i el costat (barres lliscants) i/o premeu la tecla exercici nou. 2.- Intenteu resoldre totes les dades del triangle utilitzant la calculadora. 3.- Un cop fet, podeu comprovar que us dóna el mateix resultat que amb aquesta aplicació del GeoGebra. Adaptació d'un document de Koldo Lòpez Goenaga.

Resolució d'un triangle coneixent un angle agut i la hipotenusa:

Resolució d'un triangle coneixent un angle agut i el catet contigu a l'angle:

Resolució d'un triangle coneixent un angle agut i el catet oposat l'angle: