Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

Eigenschappen van evenwijdige rechten en vlakken

Onderwerp:
Vlakken

Rechte evenwijdig met een vlak

Evenwijdige vlakken

Snijlijnen van twee evenwijdige vlakken met een derde vlak