Ingeschreven cirkel

Nu jij Opmerking: de afkorting RMK staat voor RechterMuisKnop 1. Teken een driehoek AEO. (KNOP 5 => Veelhoek) 2. Teken de bissectrices van de hoeken  , Ê en Ô van deze driehoek. (KNOP 4 => Bissectrices) 3. Plaats de nodige merktekens. (RMK => Eigenschappen => Stijl => Markering) 4. Noem het snijpunt van deze bissectrices I. (KNOP 2 => Snijpunt(en) van twee objecten) 5. Laat uit I de loodlijn neer op AO en noem P het voetpunt van deze loodlijn. (KNOP 4 => Loodlijn) 6. Plaats het merkteken van loodrechte stand. (KNOP 8 => Hoek) 7. Teken de cirkel waarvan I het middelpunt is en [IP] de straal. (KNOP 6 => Cirkel met middelpunt door punt) 8. Deze cirkel noemen we de ingeschreven cirkel.