Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Citirea valorilor tabelelor sin, cos, tg, ctg

Completați spațiile cu valorile preluate din tabelele matematice ale funcțiilor sinus, cosinus, tangenta respectiv cotangenta. Dacă nu aveți decât tabelele de la sinus și tangentă, atunci ar trebui sa știți că cos x=sin(90-x) iar ctg x=tg(90-x), unde x reprezintă numărul de grade al unghiului dat. Introduceți valorile cu trei zecimale iar în loc de virgulă folosiți punct.