Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Il·luminant figures II

Il·luminació de cambres

Considera les següents cambres. Els punts dins les figures són la ubicació on es troba el llum, i el segment groc és un raig de llum. Es considera només la il·luminació directe.

Respon les següents preguntes:

- Hi ha alguna característica que tinguin en comú aquestes cambres? En cas afirmatiu, quina? - Avalua una a una totes les cambres del conjunt. Des de tots els punts de la cambra es podria il·luminar l’habitació sencera amb un sol llum? - Heu obtingut les mateixes respostes per totes les cambres, o teniu diferents casos? A què creieu que es deu això?