Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

Wat zijn GeoGebra Math Apps?

Afhankelijk van het wiskunde onderdeel waarvoor je GeoGebra wil gebruiken, kan je een van de standaard  Math Apps selecteren (b.v.  Grafisch rekenapparaatr,  Meetkunde, Rekenblad,  CAS,  3D Tekenvenster en  waarschijnlijkheidsrekenen). Elke  Math App toont de Vensters en andere schermonderdelen die relevant zijn voor het betreffende wiskunde onderdeel.

Hoe selecteer je een Math App

Je kunt steeds schakelen naar een andere Math App via de knop  Menu in de rechterbovenhoek van het GeoGebra scherm. Selecteer in het menu   Math App de Math App waarmee je wil erken.