جهش قورباغه

:نویسنده
sm.besharat
قورباغه ای میخواهد از یک دیوار عمودی بالا برود. او با هر جهش 3 متر بالا می رود و هر بار 2 متر سر می خورد و پایین می آید. اگر ارتفاع دیوار 9 متر باشد او با چند جهش به بالای دیوار میرسد؟
با تغییر لغزنده ها می توانید مسأله جدیدی ایجاد کنید . سعی کنید پاسخ صحیح را بدست آورید.