Harjoitus 7.9.

Tekijä:
Erja
a) Todennäköisyys, että saadaan tasan 10 kuutosta, nähdään oikeasta laidasta: 0,137 b) Todennäköisyys, että saadaan vähintään 10 kuutosta, nähdään kuvaajan alareunasta: 0.5539 c) Suurin todennäköisyys on saada 10 kuutosta. Toiseksi suurin todennäköisyys on saada 9 kuutosta. Nämä nähdään sekä kuvaajasta, että oikeasta reunasta. d) Saatujen kuutosten odotusarvo on 10,002 ja keskihajonta on 2,887. Luvut löytyvät kuvaajan ylälaidasta. e) Jos todennäköisyyttä approksimoidaan normaalijakaumalla, a- ja b-kohtien vastaukset ovat: P(tasan 10 kuutosta)=0.3416 ja P(vähintään 10 kuutosta)=0,5003. Voimme vaihtaa jakauman normaalijakaumaksi, jolla on aiemmin tutkitun binomijakauman odotusarvo ja keskihajonta.