Funkcje uwikłane

Temat:
Funkcje
Materiał przybliża pojęcie funkcji uwikłanej. Dane jest równanie . Wokół każdego punktu poza (0,0) na zbiorze rozwiązań, można wyznaczyć jednoznacznie zmienną y jako funkcję zmiennej x lub odwrotnie. W punkcie (0,0) zbiór rozwiązań ,,się rozgałęzia" i jest to jedyny punkt na zbiorze rozwiązań, gdzie .
Przesuwając punkt po zbiorze rozwiązań (zbiór w kształcie znaku ), zobacz wykres funkcji uwikłanej, przechodzący przez dany punkt. Zauważ, że czasem jest to wykres funkcji y(x), a czasem x(y).