Estatistika- eta Probabilitate-kalkulagailua

Estatistika-kalkulagailuaren bidez hainbat estatistika-azterketa egin ditzakezu. 
  • Aukeratu lan egin nahi duzun test-mota (adb., Batezbesteko baten Z testa).
  • Zehaztu zure Hipotesi Nulua.
  • Zehaztu zure Hipotesi Alternatiboa
  • Egokitu zure testaren parametroak dagozkien testu-eremuetan.
Oharra: Estatistika-kalkulagailuak automatikoki emango dizkizu zure estatistika-azterketaren emaitzak.

Saiatu zu zeu...

Jarraibideak


1. Ireki Estatistika fitxa.
2 Aukeratu nahiago duzun test-mota menu bertikalean (adb., Batezbesteko baten Z testa).
3. Idatzi balioak dagozkien eremuetan.
Aholkua: GeoGebrak automatikoki emango dizkizu zure estatistika-azterketaren emaitzak.