Homotecia 3D prisma oblicuo

Tema(s):
Homotecia, Prisma
Esta figura pretende ser unha ferramenta para: Comprobar que as proporcións entre os lados dos polígonos homotéticos coinciden coa razón de semellanza. Comprobar que as proporcións entre as áreas dos polígonos homotéticos vale k². Comprobar que as proporcións entre os volumes dos prismas homotéticos vale k³.