Google Classroom - Interaktiva lektioner
GeoGebraGeoGebra Classroom - Interaktiva lektioner

Färdighetsträning: addition decimaltal

Välj två tal vars summa visas. Du kan behöva klicka på samma tal två gånger. Till exempel, ? + ? = 1.7, du klickar på 0.9 och 0.8 ? + ? = 1.2, du klickar på 0.6 och 0.6 igen Gör 10 rätt, så får du pokalen.