vierkanten

Vierkanten tekenen in een arbelos

Bouw stapsgewijs de constructie op met de navigatiebalk en construeer twee vierkanten in de arbelos.

Constructie

  • Construeer de cirkel door A en C met middelpunt de top van de eerste cirkelboog.
  • Construeer de cirkel door C en B met middelpunt de top van de tweede cirkelboog.
  • Bepaal het snijpunt van beide cirkels op de bovenste cirkelboog.
  • Construeer de ingeschreven cirkel in de arbelos.
  • Construeer de lijnstukken |AD| e |BD|.
  • Bepaal de snijpunten van |AD| met de eerste cirkelboog en van |BD| met de tweede cirkelboog.
  • Construeer met deze snijpunten en de punten C en D een eerste vierkant.
  • Teken een horizontale rechte door het middelpunt van de ingeschreven cirkel en bepaal de snijpunten van deze rechte met de ingeschreven cirkel.
  • Vertrek van deze twee punten en construeer het tweede vierkant.