Samfundsøkonomi L02

8 - 1

Is = I/Ps = 12/3 = 4s (smoothie) Ip = I/Pp = 12/3 = 4p (popcorn)

8 - 2

Ps/Pp = 3/3 = 1

8 - 3

§3Qs + §3Qp = §12 dividér med 3 Qs + Qp = 4 Isolér popcorn på venstre side (iflg. opgaven) Qp = 4 - Qs

8 - 4

8 - 4

Income: 12 Smoothie: 4 Popcorn: 4 Alternativomkostningerne bestemmer dens værdi Hældning: -1

8 - 5+6

9/3 = 3 (smoothie) - FALDER 9/3 = 3 (popcorn) - FALDER

8 - 7

3/3 = 1 (UNCHANGED) - dette er den relativepris (alternativomkostninger)

8 - 8

8 - 8

Income: 9 Smoothie: 3 Popcorn: 3 Relativ pris = alternativomkostninger Hældning: -1

6 - 1a

Q = 20 P = 450 Equilibrium is a state of balance between market supply and demand

6 - 1a

7, 23a

7, 28a

7, 28a

Da man lukker importen kommer der overefterspørgsel også stiger prisen og bevæger sig mod Syd Koreas egen ligevægt.

7, 28b

7, 28b

med frihandel: Consumer surplus: A + B + D Producer surplus: C Total surplus: A + B + D + C lukket marked: Consumer surplus: A Producer surplus: C + B Total surplus: A + B + C Samfundstab: D Deadweight loss = market failure. Der er intet deadweight i et lukket marked.

7, 33

7, 33

uden told: consumer surplus: A + B + C + D + E + F + G producer surplus: H med told: consumer surplus: A + B + C producer surplus: D + H Toldomsætning: F Deadweight loss: E + G

9b

31a

Q = 400 P = 60

31b

31c

3