Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Hetkellinen muutosnopeus

Liikuta pistettä A ja tarkkaile, miten kulmakerroin muuttuu. Hetkellisen muutosnopeuden jossakin pisteessä saa selville piirtämällä siihen pisteeseen tangentin ja laskemalla sen kulmakertoimen. Tämä kulmakerroin on sama kuin funktion derivaatta tuossa pisteessä.