Harjoituksia

Tekijä:
Ilkka Fager

Kulman suuruus

Piirrä puolisuora-työkalulla kulma, jonka kärkipiste on (-3,-3) ja oikean kyljen piste (7,-1) ja vesemman kyljen piste (1,4). Mittaa kulmatyökalulla muodostuneen kulman suuruus. Ilmoita kulman suuruus yhden desimaalin tarkkuudella.

Risti- ja vieruskulmat (1)

Piirrä kaksi suoraa suoranpiirto-työkalulla, jossa valitaan kaksi pistettä suoralta. Ensimmäinen suora kulkee pisteiden (-6,6) ja (6,0) kautta ja toinen pisteiden (-6,-4) ja (9,6) kautta. Merkitse suorien leikkauspiste kuvaan. Mikä on suorien leikkauspiste?

Risti- ja vieruskulmat (2)

Mittaa kulmatyökalulla suorien välinen kulma. Mikä on tämän kulman suuruus yhden desimaalin tarkkuudella?

Risti- ja vieruskulmat (3)

Merkitse kulmatyökalulla edellisen tehtävän kulmalle ristikulma. Merkitse myös kaksi jäljelle jäänyttä kulmaa samalla tavalla. Lopuksi ota käyttöön siirtotyökalu ja tartu pisteeseen D. Siirrä pistettä D ja seuraa samalla mitä tapahtuu kulmille.

Risti- ja vieruskulmat (4)

Siirrä pistettä D siten, että sen koordinaatit ovat (13,8). Mitkä ovat nyt vieruskulmien suuruudet yhden desimaalin tarkkuudella?

Harjoituksia.

Harjoituksia.