Putanje planeta/ Path of the planets

1. Konstruirana je kružnica c polumjera 1 sa središtem u ishodištu koordinatnog sustava, a zatim još jedna kružnica d polumjera 2 koncentrična prvoj kružnici. 2. Na kružnici d proizvoljno je odabrana točka D. 3. Konstruirana je nova kružnica polumjera 0.5 sa središtem u točki D, te označen njezin proizvoljan polumjer DE. 4. Uključi trag točke E i pokreni animaciju. 5. Promatraj krivulju koja nastaje. 6. Uočavaš li neke pravilnosti u njezinoj putanji? Trace point E and start the animation. Which curve appears? Right click on the point: Trace on. Left bottom corner: hit play!
1. Povećaj ili smanji brzinu kretanja točke E. 2. Kakva je ova krivulja u odnosu na prethodnu? 3. Imaju li krivulje kakvih sličnosti? 4. Izazov dana: Odredi opću jednadžbu krivulje koju iscrtava točka E :) Slow down or speed up the point. Which curve appears now? Are there any similarities between the two curves? Right click on the point: Object Properties: Algebra: Speed 2 Right click on the point: Object Properties: Algebra: Speed 4 etc. (You can also change color of the point each time. Object properties: Color) Challange of the day: Find the universall equation of any curve described!