Google Classroom - Interaktiva lektioner
GeoGebraGeoGebra Classroom - Interaktiva lektioner

Förskjutning av grafer

I denna uppgift skall du undersöka vilka faktorer som påverkar en grafs förskjutning. Som utgångspunkt har vi grafen till funktionen g(x) = x^2-3x-2. Börja med att dra i glidaren för konstanten b. Hur påverkas funktionen och grafen? Testa på samma vis hur konstanten a påverkar graf och funktion. Nollställ glidarna a och b. Bocka ur andragradsfunktionen och bocka i tredjegradsfunktionen h(x)=x^3-x-1. Undersök på samma sätt som ovan Sammanfatta dina resultat och förklara varför graferna påverkas som de gör