Vrijednosti trigonometrijskih funkcija kutova 30° i 60°

Dan je jednakostraničan trokut sa stranicom duljine 2 centimetra. Visina trokuta dijeli trokut na dva pravokutna trokuta sa šiljastim kutovima od 30° i 60°. Duljina visine je centimetra. Zašto? Primjenjujući definicije trigonometrijskih funkcija odredite vrijednosti sinusa, kosinusa i tangensa kutova 30° i 60°. Provjerite svoje izračune upisom trake za unos desnog stupca apleta, kako je to dano u dva gornja retka. Napomena. Znak ° za stupanj morate upisati. Naći ćete ga na virtualnoj tipkovnici čiju ikonu vidite u lijevom donjem kutu apleta ili ga možete dobiti kombinacijom tipki AltGr + 5 na tipkovnici svojega računala.