Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Fes el desplegament de la següent figura.

Dibuixa el desplegament d'un prisma hexagonal.

La teva solució