Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

bolschijf - bolsegment

Onderwerp:
Functies

inhoud van een bolschijf

Van een bol met straal r bereken je de inhoud van een bolschijf met als ondergrens a en als bovengrens b. Je spreekt van een bolsegment als de bovengrens gelijk is aan de straal. Een cirkel heeft als vergelijking x2 + y2 = r2. Als je een cirkel wentelt rond zijn diameter krijg je een bol. In de integraalformule voor inhouden kan je nu gemakkelijk y2 invullen. Je berekent de inhoud van de bolschijf  met de volgende formule: