Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Funcions de segon grau

A continuació teniu la gràfica d'una funció de 2n grau amb la seva corresponent expressió algebraica. La representació gràfica d'una funció de segon grau és una corba anomenada paràbola. Moveu els punts lliscants per observar com varia la gràfica i l'expressió algebraica.