Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Třída

Visutá konstrukce - konstrukce pro dané vzepětí

Visutou konstrukci, která je zatížena po délce rovnoměrně (reálně tomu tak nikdy není), je možné řešit na základě zadaného tvaru vzepětí parabolického tvaru nosného lana. Rovnoměrné zatížení je třeba nahradit vhodným počtem osamělých sil. Využije se znalostí z geometrie o tečně k parabole k krajních kloubech. Ve složkovém obrazci jsou potom zobrazeny všechny součtové čáry všech pomyslných styčníků na nosném lanu.