Композ. на 2 ос. сим. с неусп. оси

Този аплет илюстрира композицията на две осеви симетрии с неуспоредни оси. Свободните точки, които могат да се местят, са нарисувани с отворени кръгчета. Това са върховете на зеления триъгълник, точките и , които определят оста на първата симетрия и точките и , които определят оста на втората симетрия.