Construcció d'un paral·lelogram. Equacions de la recta.

Autor:
d55xtec
Construcció d'un paral·lelogram. Equacions de la recta. Aquesta construcció forma dels materials del curs telemàtic D55 - Matemàtiques amb GeoGebra http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cursos/curriculum/eso_btx/d55 L'autoria correspòn a Jaume Bartrolí, Pep Bujosa i Antoni Gomà I és el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya qui ha coordinat i produït aquests materials didàctics.
Construcció d'un paral·lelogram. Equacions de la recta.